Sitemap    
Harboe Cup - Skælskør Amatør-Sejlklub
Sponsors and partners
 
  
 
 
 
  
 
Lærkestensgårdens Kartofler
 

Velkommen

Harboe Cup jubilæumsstævne udsættes til 2021

Harboe Cup skulle i 2020 fejre 50 års jubilæum, men det bliver Skælskør Amatør-Sejlklub desværre nødt til at udsætte.

Det er med stor beklagelse at vi, med de nuværende forholdsregler omkring Corona, bliver nødt til at aflyse årets stævne og udsætte jubilæet til 2021. Vi forventede ellers midt på sommeren, at vi ville være i stand til at leve med de forholdsregler, som var i udsigt til at gælde omkring stævnet. Men forsamlingsbegrænsningen er ikke som forventet blevet hævet og smitten i Danmark som helhed er desværre også steget, og disse forhold går desværre imod en afholdelse af stævnet.

Vi aflyser stævnet fordi vi ønsker at bevare fokus på sikkerheden, både på land og på vand. Såfremt vi skulle gennemføre stævnet, skulle vi have begrænsninger for antal deltagere og antal træner/følgebåde, hvilket i sidste ende vil være at gå på kompromis med sikkerheden på vandet. Når vi sejler Harboe Cup, kommer der typisk mere end 50 træner/følgebåde med gennemsnitligt 2 personer i hver, og alle disse indgår i sikkerheden. De kan kaldes/ringes op hvis vejret skulle udarte sig negativt og dermed hjælpe sejlerne. Det vil vi ikke gå på kompromis med, selvom der også ville være færre sejlere.

Med det antal deltagere vi normalt er ved Harboe Cup, også i en reduceret form, vil der derudover også skulle der sættes begrænsninger for hvor mange voksne der må komme med for hver enkelt sejler. Og såfremt man har flere sejlere med, kan man ikke bevæge sig frit fra et område til et andet. Alle landfaciliteterne skulle opdeles i zoner og når man først var tilmeldt een zone, må man ikke komme i andre zoner. Og det gælder bureauer, til- og afrigning, præmieoverrækkelse, protestbehandling og mange flere områder.

Det kan vi ikke binde an med, da vi også har vores mange frivillige at tage hensyn til. Vi samler til et stævne som Harboe Cup frivillige, sejlere, trænere mm fra hele landet og det er vores ansvar at det også er sikkert for dem, at hjælpe ved et stævne som vores. Smittespredningen er nu højere end den har været i mange måneder og det er de yngre som pt bliver smittet hyppigst, men det er alle ved stævnet som kan blive udsat for smitte. Og smitterisikoen er størst på land også selvom vi er udenfor.

Derudover ville det, såfremt vi skulle gennemføre stævnet, være uden muligheder for bespisning eller overnatning, hvilket også i sidste ende vil være en udfordring for de deltagende og forældre. Vi vælger også at tage beslutningen nu, så der er mulighed for at ombooke de bestillinger som er gjort.

Skælskør Amatør-Sejlklub og Harboes Bryggeri prioriterer sammen med Dansk Sejlunion sikkerheden højt, og vi må desværre i sidste ende erkende, at den bedste model for jubilæet ikke er i 2020. Men vi glæder os til at se jer alle i 2021.
 
Stævnet afholdes i 2021 som normalt den sidste hele weekend i september, hvilket er den 25.-26 september 2021.
 
Se eller gense billeder eller film fra tidligere år på vores Facebookside.
Stævneleder